Thay đổi hệ thống giáo dục đại học từ góc độ người lãnh đạo

Giáo sư Ngô Việt Trung đã chia sẻ một bài viết của Giáo sư John Vu Đại học Carnegie Mellon về việc cần thiết phải thay đổi hệ thống giáo dục đại học từ khâu đào tạo lại giảng viên đến những vấn đề cần thay đổi từ lãnh đạo các trường ĐH. Dưới đây là toàn bộ bài viết.

Ngày nay công nghệ đang tác động lên hầu hết mọi doanh nghiệp và tiếp tục tiến hoá với nhịp độ nhanh. Nhưng với từng thay đổi công nghệ, những kĩ năng mới được cần để làm cho doanh nghiệp hiệu quả và năng suất hơn. Nhu cầu găng hiện thời là Internet vạn vật, Big Data, An ninh tính toán, và Tính toán mây nhưng không có đủ công nhân có kĩ năng để thực hiện chúng vì phần lớn các đại học không có khả năng điều chỉnh theo các nhu cầu này. “Kẽ hở kĩ năng" này đang ngày càng găng hơn vì doanh nghiệp không thể tận dụng được nhiều cơ hội công nghệ sẵn có mà không có công nhân có kĩ năng để thực hiện chúng.

Cũng như công nghệ thường xuyên thay đổi, vai trò của các đại học cũng vậy vì họ phải tìm cách để thích nghi và chuẩn bị cho sinh viên của thế kỉ 21. Những người lãnh đạo đại học cần hiểu rằng thế giới đang thay đổi, nếu họ không điều chỉnh việc đào tạo của họ đủ nhanh, sinh viên của họ sẽ bị bất lợi. Ngày nay phần cứng đang ngày càng nhanh hơn, phần mềm đang trở nên ngày càng phức tạp hơn, khoa học đang tiến hoá nhanh chóng và công nghiệp cần nhiều công nhân có kĩ năng để giải quyết các vấn đề họ đối diện. Ngày nay hệ thống giáo dục trên khắp thế giới đang chấp nhận Khoa học, Công nghệ, Kĩ nghệ, và Toán học (STEM) làm nền tảng cho chương trình đào tạo mới của họ. Nếu những người lãnh đạo đại học không chấp nhận các nền tảng STEM, dùng phương pháp dạy mới, đào tạo lại giảng viên của khoa, và chuẩn bị cho sinh viên với thế giới đang thay đổi nhanh này, thì họ sẽ thất bại trong các mục đích giáo dục và không đáp ứng mong đợi của xã hội của họ, và họ sẽ để sinh viên của họ và rủi ro lớn trong thị trường việc làm cạnh tranh này. Bằng việc đặt ra viễn kiến mới, hội tụ vào đào tạo lại các giảng viên khoa và đầu tư vào giáo dục STEM, người lãnh đạo đại học có thể đảm bảo rằng trường của họ sẽ tạo ra người tốt nghiệp có kĩ năng để đáp ứng cho nhu cầu của xã hội và xây dựng danh tiếng mới cho trường của họ.

Vấn đề trong các đại học là thường những người lãnh đạo của họ bắt nguồn từ các giảng viên khoa. Khi các giáo sư trở thành người lãnh đạo đại học vì đến lượt họ, họ thường tới như người quản lí chứ không như người lãnh đạo có viễn kiến. Người quản lí có xu hướng giữ mọi thứ ổn định do đó trường có thể không làm nhiều tiến bộ. Là người lãnh đạo có viễn kiến nghĩa là đặt ra các mục đích mới và chiều hướng mới cho đại học để nhảy lên trước cho dù nó có thể không phổ biến. Việc đặt ra các mục đích mới yêu cầu trao đổi cởi mở với mọi giảng viên khoa để cho họ biết tại sao và làm sao thay đổi được cần tới. Cho dù người trong khoa có thể không đồng ý nhưng họ sẽ hiểu rằng thay đổi là cần và có ưu tiên phải được thực hiện. Bằng việc hội tụ vào vài điều then chốt và làm cho chúng xảy ra, người lãnh đạo sẽ nhận được sự giúp đỡ cần thiết từ các giảng viên trong khoa và đi tới viễn kiến mới.

Để làm điều đó, những người lãnh đạo có viễn kiến nên nhìn ra ngoài tình huống hiện thời để lấy cái nhìn hướng tương lai. Họ nên hội tụ vào chỗ đại học nên tới và cách tới đó. Họ nên hội tụ vào cách giáo dục có thể tác động tới xã hội và giúp cải tiến kinh tế. Họ nên hội tụ vào cập nhật chương trình đào tạo cổ bằng các chương trình đào tạo mới dựa trên STEM để nâng cao tính thấy được của trường. Họ nên hội tụ vào việc đào tạo lại các giảng viên khoa, đem vào nhiều sinh viên hơn, và phát triển danh tiếng của trường như một tiến bộ. Họ nên mời nhiều giảng viên thỉnh giảng từ công nghiệp; cộng tác với các đại học toàn cầu khác để cung cấp những cảnh quan mới về nghiên cứu và phương pháp dạy.

Để làm cho thay đổi xảy ra, điều quan trọng đối với người lãnh đạo nhà trường là xem xét cách từng thành viên khoa có thể đóng góp theo nhiều cách để cung cấp ích lợi nhiều nhất cho trường. Người lãnh đạo có viễn kiến phải biết cách tiếp cận tới các thành viên khoa bằng việc biết những điểm mạnh của họ cũng như các điểm yếu và cố gắng làm cực đại những điểm mạnh và làm cực tiểu những điểm yếu đó. Để đạt tới các mục đích này, người lãnh đạo trường cũng cần đưa sinh viên tham gia vào vì họ là nguồn then chốt cho tính sống động của đại học. Nhóm sinh viên là linh hồn của trường bằng việc để cho sinh viên động viên và tham gia vào thay đổi, họ có thể làm cho thay đổi xảy ra nhanh hơn. Khi mọi khoa và sinh viên được tham gia vào những thay đổi này, họ học tính trách nhiệm và cảm thấy rằng họ đang đầu tư vào viễn kiến của trường và mục đích của nó, và điều đó có thể giúp chuyển mọi thứ đi tới.

loading...

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *