Những biểu hiện tâm lý ‘ thời kì khủng hoảng ” của trẻ khi lên 3

Khi lên 3, đến tuổi đi mẫu giáo trẻ thường có những biểu hiện tâm lý khá đặc biệt, cha mẹ nhiều khi lúng túng không biết làm gì với con.

trẻ em

 

Dưới đây là một số  biểu hiện khá đặc biệt của “  thời kì khủng hoảng” :

Ngang ngạnh : khi không đạt được điều mong muốn trẻ thường phản kháng bằng cách khóc réo lên, mè nheo, lăn ra ăn vạ , đạp lung tung hết lên để đạt được mục đích.

Bướng bỉnh : chỉ muốn làm theo ý mình và không muốn ai đụng chạm đến.

Chống đối : làm ngược lại với điều mà người lớn bảo hoặc thậm chí vi phạm những điều cấm.

Vô lễ với người lớn : khi không hài lòng điều gì trẻ thường giơ tay đánh , nhéo hay  có những hành vi vô lễ với người lớn.

Chuyên quyền : trẻ tỏ ra chuyên quyền với tất cả mọi người, cái gì cũng muốn thuộc về mình, sai gì cũng muốn theo ý mình, tính ích kỉ bắt đầu xuất hiện.

Hiện tượng khủng hoảng khi trẻ lên 3 là phổ biến ,ít nhiều trẻ đều gặp nhưng chỉ mang tính tạm thời, chuyển tiếp. Sự tự tách mình ra khỏi người khác, tự nhận thức về mình  muốn được độc lập là một trong những bước ngoặt trong sự phát triển tâm lý của trẻ, tạo tiền đề cho sự phát triển về sau. Những biểu hiện đó cũng dần mất đi khi trẻ lớn lên.

Khi nhận thấy con của mình có những biểu hiện đó bậc cha mẹ nên làm gì ?

Tôn trọng và thỏa mãn tính độc lập của bé ở mức cho phép . Đồng thời hướng dẫn một sô việc để trẻ tự làm hoặc giúp đỡ người lớn để tính độc lập của trẻ được phát triển mà vẫn nghe lời.

Cần kịp thời phát hiện khả năng của trẻ. Nếu cha mẹ đánh giá đúng và có cách xử khéo léo sẽ giúp trẻ vượt qua giai đoạn này nhanh chóng và nhẹ nhàng.

Tạo những hoạt động mới để trẻ tham gia như : các hoạt động công cộng, đồng đội, các lớp kỹ năng,…

Thay đổi thái độ ứng xử với trẻ đồng thời tìm các biện pháp giáo dục phù hợp  cho từng hoàn cảnh . Cha mẹ nên xem các biểu hiện đặc biệt của trẻ thời kì này là những đặc tính cố hữu . Không được coi thường những biểu hiện của trẻ thời kì này. Nếu cha mẹ không dánh giá đúng và không có cách ứng xử hợp lý thì có thể thời kì này của trẻ có thể sẽ kéo dài và ảnh hưởng đến tâm lý của trẻ sau này.

Nguôn-mamnonlongbien.com


loading...

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *