Kỹ năng xây dựng kế hoạch hoàn hảo dành cho bạn

Kỹ năng xây dựng kế hoạch là một trong những bước quan trọng mà bạn cần phải làm trong công việc của mình. Việc xây dựng kế hoạch cũng cần có một số bước quan trọng, cần xác định rõ mục tiêu cũng như nội dung cần làm trong kế hoạch của bạn, tìm hiểu và tính toán thật cẩn thận để có được bản kế hoạch hoàn hảo nhất.

Chia sẻ những kỹ năng xây dựng kế hoạch hoàn hảo dành cho bạn

1. Xác định rõ mục tiêu và nội dung công việc

Thông thường trước khi xây dựng kế hoạch người ta dùng phương pháp 5W1H2C5M , đây cũng là kỹ năng lập kế hoạch công việc cực quan trọng, tức là bạn cần phải xác định trước rõ mục tiêu cũng như yêu cầu của công việc trong kế hoạch mà bạn cần chuẩn bị triển khai.  Khi xác định được yêu cầu, mục tiêu thì bạn sẽ luôn hướng trọng tâm các công việc vào mục tiêu và đánh giá hiệu quả cuối cùng.

Ngay sau khi bạn xác định rõ được mục tiêu thì cũng cần phải xác định luôn cả nội dung công việc cần triển khai trong bản kế hoạch của mình. Công việc đó là gì và các bước, công đoạn thể thực hiện công việc đó. Cốt lõi của nội dung công việc là tác động vào đối tượng như thế nào thông qua việc xác định 3W (where, when, who). Trong đó: Địa điểm, không gian thực hiện kế hoạch, nơi bố trí, tập kết nguồn lực thực hiện kế hoạch

2. Xác định thời gian thực hiện kế hoạch

Quy trình lập kế hoạch đầu tiên mà bạn cần phải tính chính là xác định rõ thời gian để thực hiện kế hoạch. Thời gian thực hiện kế hoạch cũng là bước quan trọng mà bạn cần phải cân nhắc trong kế hoạch của mình, thời gian thực hiện kế hoạch này bao gồm thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc, thời gian điều chỉnh thực hiện kế hoạch. Cần xác định được mức độ khẩn cấp và mức độ quan trọng của từng công việc như công việc quan trọng và khẩn cấp, công việc không quan trọng nhưng khẩn cấp, công việc quan trọng nhưng không khẩn cấp, công việc không quan trọng và không khẩn cấp.

 xay-dung-ke-hoach-hoan-hao-cho-ban

Chủ thể, đối tượng thực hiện kế hoạch: Gồm chủ thể thực hiện kế hoạch, chủ thể phối hợp, hỗ trợ thực hiện kế hoạch, chủ thể kiểm tra, giám sát, báo cáo thực hiện kế hoạch và chủ thể chịu trách nhiệm cho kế hoạch. Cùng với việc lập kế hoạch, thì cần phải theo dõi kế hoạch đã đặt ra nhất là đối với kế hoạch có sự tham gia của nhiều người, nhiều bộ phận thì phải có người theo dõi và kết nối từng đơn vị lại với nhau.

3. Xác định phương thức, cách thức tiến hành kế hoạch

Cách lập kế hoạch dự án quan trọng cần phải có phương thức rõ ràng cũng như cách thức tiến hành kế hoạch cụ thể, bao gồm tài liệu, cẩm nang hướng dẫn, chỉ dẫn thực hiện cho từng công việc, từng bước. Tiêu chuẩn của công việc, cách thức vận hành máy móc. Điều quan trọng là phải có dữ liệu, thông tin để xây dựng kế hoạch. Có thể là:

– Các công việc trong kế hoạch dài hạn trước đó

– Các công việc còn tồn cần phải giải quyết

– Các công việc mới phát sinh, giao thêm

loading...
Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *