Bài giảng mở rộng vốn từ, từ địa phương, dấu chấm hỏi, dấu chấm than

Eduskill giới thiệu bài giảng mẫu về mở rộng vốn từ, từ địa phương dành cho học sinh lớp 3 môn tiếng việt do cô giáo Lê Thị Thu Hằng giảng dạy trực tuyến theo link sau:

http://e-learning.hanoiedu.vn/cntt2012/e-learning/th/16/

loading...

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *